info.dealphenaar@gmail.com

Column Harry Slagter: Eldorado aan den Rijn


Door Harry Slagter

In 2020 werd de wereld overvallen door een onbekend virus. Mensen moesten verplicht binnenblijven, kinderen kregen les via internet, reizigers in het ov. werden beboet als ze niet een zakdoek voor de mond knoopte, bedrijven gingen failliet, werknemers kwamen werkloos thuis te zitten, sportwedstrijden en muziekfestivals werden verboden, kermissen en ander vertier mochten hun tenten niet opzetten, ouderen werden opgesloten en overal stonden borden om de samenleving in te prenten om maar op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Zelfs in je eigen huis was je niet veilig volgens de zieners en druïden van die tijd. Was er dan niemand veilig voor dat vreselijke virus?
Ja ergens in het platte, natte land in het noordelijk deel van het grote Europese rijk, omringd door woeste barbaren, lag de kleine nederzetting, Eldorado aan den Rijn. Sommige mensen in dat dorpje vonden dat nieuws over dat onbekende virus zo angstwekkend dat ze liever hun kop in het zand staken zoals die rare vreemde exotische vogels dat ook deden en zich het liefst afsloten van die grote enge buitenwereld.

De angstaanjagende verhalen die de rondte deden werden, door deze lieden, steevast afgedaan als onzin en de schrijvers of boodschappers die ander nieuws verkondigden dan dat ze zelf wilde horen, afgedaan als opruiers of charlatans. Zelfs druïdes die er een eigen mening op na hielden werden weggezet als kwakzalvers. Nee deze lieden bleven liever blind en doof en hielden zich uitsluitend en krampachtig vast aan wat de dorpsomroeper ze op gezette tijden kwam melden.

Op een roze wolk brachten zij hun dagen door in het bruisende centrum van het dorp. De leegstaande hutjes waar vroeger de kooplieden hun waren probeerden te verkopen, zagen ze over het hoofd of wilde ze niet zien. Te druk met het omhoog kijken naar de nieuwe moderne gebouwen die er in het dorp gebouwd waren, maakte dat zij de lege terrassen van de bodega’s en cantina’s op het, vanwege alle angst voor dat virus, verlaten dorpsplein niet opmerkten. Kritiek op de plaatselijke dominus en populáres Gerardus van Asix wuifde zij weg en de mogelijkheid dat de decuriones van Eldorado op regelmatige momenten hun officium voor de verleende beneficiums afdroegen aan hem, werden naar het rijk der fabelen verwezen. Zelfs de bedenkelijke lex agraria rondom de nederzetting waarover veel geruchten rondzongen dat de philoi van de dominus daar rijkelijk van profiteerden werden afgedaan als taveerne praat.

Ja de sodales waren vooral druk met het in bescherming nemen van de publicani en decuriones van de nederzetting. Zo ageerde ze tegen dorpsgenoten die schreven over hoe de senes in hun samenleving, verpieterde van eenzaamheid in de nutrientibus domums aldaar. Ignorantia sit beatitudo was vooral hun motto want alles wat buiten de omheining van hun nederzetting gebeurde was van geen belang. Ze leefden tenslotte in hun eigen Eldorado en in die droomwereld was geen plaats voor andersdenkenden.

Ook de terugkeer in Batavia van de primo ministro, Marcus Rutix nadat hij in Bruxellis bij een stammen bijeenkomst, de hele toekomst van de Bataafse samenleving op het spel had gezet, kon bij deze lieden geen enkele wanklank oproepen. Sterker nog een verder onderwerping om tot een nieuw groot Germaans/ Romeins rijk te komen had geen gevolgen voor de eigen nederzetting dachten zij en deden er verder het zwijgen toe. Nee alles wat buiten de omheining van hun eigen Eldorado plaatsvond zagen zij liever niet vermeld. Het liefst hadden gezien dat Marcus Rutix als een overwinnaar binnengehaald was en op een schild gehesen, met een lauwerkrans getooid, door de straten van de oppida prima in Batavia was gedragen.

Het handjevol auctoritate fidelis ging zelfs zo ver dat ze de uitgever van een loci diurna aanspraken op het publiceren door hem van meningen en inzichten die hen niet welgevallig waren. Een soort monddood maken dus wat in die tijd een veel voorkomend fenomeen was.
Agricolae, politica adversarii en critici werd het vrije woord ontnomen en moesten zich schikken naar de grillen van het imperium of waren overgeleverd aan in loci auctoritate. Barre tijden !!!!
Dat de imperia wereldwijd bezig waren met snode plannen bleef gelukkig niet ongemerkt bij veel mensen van alle rangen en standen. Zij ageerden wel tegen het inperken van vrijheden, het dragen van os personis inductis of het verplicht innemen van een nieuw toverdrankje wat je onoverwinnelijk zou maken. Dit was natuurlijk ook tegen het zere been van de soladitates maar gelukkig zijn en blijven er altijd klokkenluiders, critici, schrijvers die realistisch blijven en ook verder durven te kijken dan de omheining van Eldorado want dat is tenslotte niet meer dan een somnium mundi.

Voor hen die graag lezen over het klein leed in Eldorado: De hefbrug bij Boskoop gaat wat eerder weer open terwijl die in Eldorado dit weekend gesloten is. Er is een sleutelbos gevonden in het Europapark. De afsluiting van de N11 richting Leiden gaat dit weekend niet door. De brand in de PI. van afgelopen woensdagavond is waarschijnlijk aangestoken door een gedetineerde die daarbij licht gewond is geraakt. Er zijn ruim 10.000 fake Nike schoenen in beslag genomen en als laatste en daar zullen jullie wel heel blij mee en trots op zijn, Eldorado aan de Rijn staat in de landelijke top 10 van meest uitgeschreven Corona boetes.

Ik trek in ieder geval een koude Corona open en 2 weken genieten van een welverdiende vakantie buiten de omheining.