info.dealphenaar@gmail.com

Ruzie tussen van As en de Groot over uitkopen van bedrijf Van Schip


Bron: AD Groene Hart

Is er nu wel of niet de mogelijkheid om oud-ijzerhandel Van Schip bij de Heimanswetering in Alphen uit te kopen? Wethouder Van As en RGL-raadslid Ank de Groot staan lijnrecht tegenover elkaar.

Wethouder Gerard van As (ruimtelijke ordening, NE) zegt dat hij met de eigenaar van Van Schip heeft gesproken over de mogelijkheid van uitplaatsing. Dat wordt door een groep buurtbewoners én de RGL-fractie bepleit, omdat dan een milieuhinderlijk bedrijf verdwijnt. En er kan woningbouw komen aansluitend aan de omliggende wijk. Ook het vroegere Bos Beton-terrein zou erbij kunnen worden betrokken.

Maar volgens de wethouder voelt de eigenaar niets voor uitplaatsing. Hij wil op de huidige plek doorgaan. Daar komt bij dat de provincie Zuid-Holland dit bedrijventerrein zo wil houden. Anders is straks helemaal geen plek meer voor zwaardere industrie in Alphen. ,,Ik heb dat nog eens bij gedeputeerde Anne Koning nagevraagd en zij heeft dat standpunt wederom bevestigd.”

Saneren

Fractievoorzitter Ank de Groot van RGL heeft echter heel andere informatie. Volgens haar zijn er drie eigenaren binnen het bedrijf Van Schip. ,,En een deel van de familie wil wél verkopen”, zegt zij stellig. Het zou volgens haar dan ook een unieke kans zijn om dit gebied te saneren.

Van As houdt echter voet bij stuk. Op de vragen die de groep buurtbewoners heeft gesteld, komen volgende week antwoorden. En bij Van Schip ‘is onenigheid in de familie over een erfenis’, laat hij weten. ,,Dat gaat ‘m dus niet worden.”

Dat De Groot vasthoudt aan haar betoog, zit de wethouder dan ook dwars. ,,Dit begint nu heel vervelend te worden.” Hij had, in aanwezigheid van raadslid Van Gool, Van Schip zelf in de afgelopen week nog telefonisch gesproken.